Päevik/ tundide ajadLühendid päevikus/  e-koolis:

tv - töövihik
    tr - tööraamat
 tv - töövihiK
õ - õpik
lk - lehekülg 
harj - harjutus
ül - ülesanne
lug - lugeda
jut - jutustada
   vih - vihikusse, vihikust
kirj - kirjalikult 
p - pähe
lõp - lõpetada 


Tundide ajad

Tundide ajad E, K, N, R

1. 8.00-8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
Söögivahetund
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

Tundide ajad T
1. 8.00 - 8.40
2. 8.50 - 9.30
3. 9.40 - 10.20
Söögivahetund
4. 10.50 - 11.30
5. 11.40 - 12.10 KLJ (kõigil klassidel)
6. 12.20 - 13.00
7. 13.10 - 13.50
8. 14.00 - 14.40
9. 14.50 - 15.30
Pikapäevarühm lõpetab töö kell 15.00

LÜHENDID PÄEVIKUS/ EKOOLIS:

E -    EESTI KEEL
M -    MATEMAATIKA
LO -  LOODUSÕPETUS
KU -  KUNST
TÖ -  TÖÖÕPETUS
MU -  MUUSIKA
KK -   KEHALINE KASVATUS
KLJ -  KLASSIJUHATAJA TUND 
LOG - LOGOPEED
ÕA -   ÕPIABI
PPR - PIKAPÄEVARÜHM
ROB - ROBOOTIKARING
MAJ - MAJANDUSRING 

A -    AABITS
Õ    -  ÕPIK
TR -  TÖÖRAAMAT
TV -  TÖÖVIHIK 

KV - KIRJAVIHIKVIH - VIHIK
LK -  LEHEKÜLG
Õ -   ÕPIK
ÜL - ÜLESANNE
H -   HARJUTUSKommentaare ei ole:

Postita kommentaar