Koduõpe 1.klass25, maist algab projektiõpe. 

Jälgi kooli blogi, et teada saada, 

millesed toimetused ees ootavad. 

Püüa teha kõik vajalikud 

postitused.


ALGAB VIIMANE KODUÕPPE NÄDAL!Nädalaplaan     
18.- 22. mai
Esmaspäev, 18. mai
 • Kirjuta vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
EESTI KEEL
Videotund algab kell 10. Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.
Loe õ lk 80 “King” III ja vasta küsimustele.
Kordamine.
Tuleta meelde, millal kirjutatakse suur algustäht. Ava õ lk 85, loe reeglikastist reegel.
Tv lk 44. Loe tööjuhendit hoolikalt. Kirjuta õigete tähekujudega.
Lahenda tööleht KORDAMINE

MATEMAATIKA
Kordamine GEOMEETRILISED KUJUNDID
Lahenda ülesanded Opiqus

LOODUSÕPETUS
Kordamine. MINA TEAN
Lahenda ülesanded Opiqust.
Ole lugemisel tähelepanelik. Kontrolli vastused üle.Kolmapäev, 20. mai
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
EESTI KEEL
Videotund algab kell 10. Raamatute vastamine.
Lahenda tööleht LUGEMISTEST


MATEMAATIKA
Kordamine. ARVUD
Lahenda tööleht ARVUTA!


LOODUSÕPETUS
JUSS ÄRA MÄNGI TIKKUDEGA


Reede, 22. mai
 • Kirjuta vihikusse , mida plaanid suvel teha.
EESTI KEEL
Videotund algab kell 10.
Lahenda tööleht SALAKIRI

MATEMAATIKA
Kordamine. MÕÕTÜHIKUD
Lahenda ülesanded Opiqus


ONGI KÕIK ÜLESANDED LAHENDATUD!

OLED OLNUD SUPER TUBLI!
Nädalaplaan
11.- 15. mai
Esmaspäev, 11. mai
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
EESTI KEEL
Videotund algab kell 10. Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.
 • King” õ lk 76
Loe ja vasta küsimustele.
 • Tutvume asesõnadega. Nimede asemel võime kasutada mõnikord selliseid sõnu nagu mina/ma , sina/sa, tema/ta, nemad/nad. Need on ASESÕNAD.
Vaata õ lk 77
Lahenda ülesanded, kas Opiqus või tv lk 40
Lahenda tööleht ASESÕNAD


MATEMAATIKA
Teema: Kordamine
Lahenda tööleht ÜLEMINEKUGA LAHUTAMINE20-NE PIIRES


LOODUSÕPETUS
Teema: KONNA ARENG
Kas sa tead kuidas konn areneb?
Lahenda tööleht KONNA ARENG ja saadKI teada.


Kolmapäev, 13. mai
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
EESTI KEEL
Videotund algab kell 10. Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.
Soovin kuulata sinu lugemist, kas videotunnis või Padleti tahvlilt (kirjuta lisaks nimele ka jutu pealkiri)
 • King” II
Loe tekst, vasta küsimustele.
 • Tutvume tegusõnade pööramisega. Kuula Opiqust tegusõnade pööramine LAULU
Lahenda ülesanded, kas Opiqus või TV lk 41
Lahenda harjutus ASESÕNAD
MATEMAATIKA
Teema: TEMPERATUUR
Vaata videod https://bit.ly/2SM3Mz5
Lahenda ülesanded Opiqus


LOODUSÕPETUS
Teema: ILM
Ilma vaatlemisega oled juba tuttav.
Ilma kirjeldamiseks peame teadma õhutemperatuuri, tuuletugevust ja sademeid. Täna vaatame missuguseid vahenditega ilma mõõdetakse.
 • Matemaatika tunnis tutvusid lähemalt termomeetriga. TULETA MEELDE:
mida näitab termomeeter;
missugune on temperatuuri ühik;
kus on termomeetril soojakraadid.
 • Sademeid (vihma, lund, rahet, lörtsi) mõõdetakse sadememõõtjaga, millesse
kogunenud vesi valatakse pärast mõõteklaasi ja mõõdetakse.
Ava tv lk 94.
Kirjelda kaardi järgi oma kodukoha ilma.
Tuleta meelde, kuidas saad aru, et õues on tuul. Täida lüngad tv lk 95.


Reede, 15. mai
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
EESTI KEEL
Kordamine
Tuleta meelde tähestik
Mitu täishäälikut on tähestikus?
Mis on täishäälikuühend?
Täishäälikuühendis on kaks või enam ERINEVAT täishäälikut kõrvuti.
Lahenda harjutus TÄISHÄÄLIKUÜHEND


MATEMAATIKA
Kordamine
Lahenda ülesanne MEETER. SENTIMEETER; 12 KUUD JA AASTAAJAD


LOODUSÕPETUS
Teema: AASTAAJAD
Miks aastaajad vahelduvad?
Lahenda ülesanded Opiqus.
Lahenda ülesanne AASTAAJADKätte on jõudnud maikuu. Oled olnud väga tubli! 
Vaata palun e-kooli ja kontrolli,
 kas oled kõik vajalikud töö on esitatud,
kas oled lugenud 2 juturaamatut  (17. 02 ja 11.05).
Raamatut saad tutvustada videotunnis. 
Soovin, et kõik tööd on esitatud 21. maiks.

Esimese klassi lõpuni on jäänud ainult üks kuu. Toimetame sama usinalt edasi.


Nädalaplaan
04.- 08. mai
Esmaspäev, 4. mai
 • Hernekatse-hoolitse taime eest
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset

EESTI KEEL
Videotund algab kell 10. Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.
 • Ruubert, lohe ja laevapoisid” III
Loe õ lk 64 või kuula Opiqust “Ruubert, lohe ja laevapoisid” III
Vasta teksti all olevatele küsimustele.
 • Lahenda harjutused, kas Opiqus või tv lk 34.
Harjuta lugemist!
 • Kui oled töövihikus ülesanded lõpetanud, siruta ja ringuta. Korda tähestiku laulu
vt Opiqust AABITS Nii see algab. Laul on päris tunni lõpus
 • Vaata päevikust matetalgute salasõna ja parool.
Salasõna ja parool on samad, mis matetalgutes.
Ja lahenda harjutus SAMATÄHENDUSLIKU SÕNAD.
Ristsõna lahendamisel mine hiirega ruudule ja kirjuta soovitud tähe. Kui ülesanne on lahendatud vajuta FINISH.


MATEMAATIKA

Teema: MEETER JA SENTIMEETER
TR LK 39 ül 1, 2, 3; lk 40 ül 1, 2.

Lahenda ülesanne MEETER JA SENTIMEETER


LOODUSÕPETUS
Teema: VESI JA ÕHK
 • Kalla klassi vett, uuri ja  vasta küsimustele.
Mis maitsega on vesi? 
Mis värvi on vesi? 
Mis lõhnaga on vesi? 

Puhtal veel ei ole väga tuntavat maitset, seega võib öelda, et see on maitsetu.
Puhas vesi on värvitu ja läbipaistev.
Puhas vesi on lõhnatu.
 • Lahenda ülesanded Opiqust.Kolmapäev, 6. mai
 • Hernekatse-hoolitse taime eest
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
Videotund algab kell 10. Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka. 
Soovin kuulata sinu lugemist (Ruubert, lohe ja laevapoisid” III), kas videotunnis või  Padleti veebitahvlis (kirjuta lisaks nimele ka jutu pealkiri). 

MATEMAATIKA
Teema: EURO JA SENT

Jäta meelde! Ühes euros on 100 senti.
Lahenda TR lk 42-43

EESTI KEEL
 • Tutvume uue mõistega vastandsõnad, need on sõnad, millel on vastupidine tähendus nt noor/vana Õ lk 69
Lahenda harjutus VASTANDSÕNAD

Pühapäeval on emadepäev. Kuidas üllatada ema?
Kas on plaanis küpsetada midagi magusat, teha ema eest ära mingi töö või ema muul moel üllatada.

 • Kirjuta jutuke MINU EMA
Minu ema nimi on .......
Minu ema on (milline?) .......
Minu ema oskab väga hästi ......
Kõige rohkem meeldib mulle koos emaga ......
Ema juures on kõige naljakam see, kui ......
Ema juures on kõige armsam see, et .....
Mul on maailma parim ema, sest.....

LOODUSÕPETUS
Teema: VESI JA ÕHK
 • Tuleta meelde puhta vee omadused.
Mis on tuul? Loe TR lk 90. Mille järgi saad aru, et ilm on tuuline? Kuidas inimesed tuult kasutavad?

Reede, 8. mai
 • Hernekatse-hoolitse taime eest
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset

EESTI KEEL
Emadepäev

Lõpeta jutuke oma emast, kleebi see suuremale paberile, tee raam ja kaunista.
Saada palun mulle pilt oma tööst.
EMADEPÄEVA BINGO mfbc.us/m/sp5kh3

MATEMAATIKA
Teema: KILOGRAMM JA GRAMM
Jäta meelde! Raskusi mõõdetakse kilogrammides, lühend on kg.
Lahenda ülesande Opigust.


Ilusat emadepäeva!


Nädalaplaan 
27.04- 30.04 

Esmaspäev, 27. aprill 
 • Hernekatse-hoolitse taime eest 
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset 
 • Vabalt valitud raamatu lugemine, kui raamat on loetud täida lugemisleht ja jutusta  

Eesti keel 

 Videotund algab kell 10. Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.  
 • Milliseid sõnu võiks sõnade- kõht, kuum, lohe, nukker, väike,  rännak  asemel kasutada, nii et tähendus jääks samaks? 
Tutvu uue reegliga  õ lk 61- samatähenduslikud sõnad.  
 • Loe õ lk 60 või kuula Opiqust Ruubert, lohe ja laevapoisid” I osa 
Vasta küsimustele. 
 • Kuhu rüütlipoiss oli teel? 
 • Kuidas ta võitlus lohega läks? Mis juhtus? 
 • Mida rüütel lohe kõhus tegi? 
Leia lugemispalast värvilised sõnad. Mida need võiksid tähendada? Leia neile vasted õ lk 61  
 • Lahenda harjutused tv lk 32.  

Matemaatika 

Täht arvu tähisena 
 • TR lk 32-33 
Tekstülesannete lahendamisel ära unusta kontrolli, vaata lk 32 pildi all olevaid näiteid. 

Loodusõpetus 

Vedel ja tahke 

 • Lahenda ülesande, kas TR lk 70-71 või Opigus 
 • Kus tuleb hoida vedelikke? 
 • Missuguse kujuga on vedelik? Kalla vett erinevatesse anumatesse (pudel, purk, tass jne) 
 • Missugune on vedeliku pealispind?  Uuri veepudelit. Kalluta pudelit küljelt küljele ja vaata, milline on vee pealispind. 
 • Mis on sulamine?  Too näide. 
 • Mis on tahkumine? Too näide 
Kolmapäevase katse jaoks pane veega täidetud õhupall sügavkülma.  
  


Kolmapäev, 29. aprill 
 • Hernekatse-hoolitse taime eest 
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset 
 • Vabalt valitud raamatu lugemine 

Eesti keel 

Videotund algab kell 10. Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.  
 • Õ lk 63 h 1 leia sõnadele tähendus;  
Loe õ lk 62 või kuula Opiqust Ruubert, lohe ja laevapoisid” II  
Vasta küsimustele, 
 • mida tähendab ütlus kisab nigu heeringas aia vahel;  
 • kellega rüütel lohe kõhus kohtus;  
 • kes on merekaru; 
 • kuidas nimetab Jesver lohet oma kaebelaulus; 
 • miks küsib Ruubert Jesverilt, kas too inimese moodi ei mõista rääkida 
Õ lk 63 h 2  Leia sama tähendusega sõnad. Vali üks sõnapaar ja moodusta mõlema sõnaga lause. 
 •  Lahenda tv lk 33, valmis tööst saada palun pilt. 

Matemaaatika 
Kordamine Kell  

Tuleta meelde mõisted veerand ja kolmveerand. 
 • Teadmiste kontroll 
 Mine lingile  https://bit.ly/3azuBg1  ja lahenda ülesanded  
Kui kõik ülesanded on lahendatud ja kontrollitud vajuta FINISH 
Nüüd on kaks valikutsina vali parempoolne Email my answers to my teacher.  

 
Kirjuta oma nimi 
Klass 1.a 
Kool RG 
Minu meil kristireineberg @rakgym.edu.ee 
  Loodusõpetus 

TEEMA: MEELED

Inimese  5 meelt on nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ja maitsmine. 
Kuula Opiqus laulu inimese meeltest, laula ja tantsi kaasa.  
Lahenda ülesanded, kas Opiqus või TR lk 72-73 
Soovi korral tee üks katsetest, filmi ja saada minu meilile. 
 • Katsed 
Õhupallide uurimine. 
Vajalikud vahendid 
Vee ja jääga täidetud õhupall, täispuhutud õhupall, kauss veega. 
Pane õhupallid kaussi ja uuri neid (nägemis- ja kompimismeel). 
Mis on selle palli sees, milles pole ei vett ega jääd? 
Aine saab olla kas tahke, vedel või gaasiline. Kolmandas palli sees ongi gaas. 
Nüüd lõika pallid kääridega kausi kohal ettevaatlikult katki ja vaadata, mis juhtub. Miks? 


LAURA KATSE


II Vee ja tärklise segu (tärklise lima) 
Alati ei ole ainete olekud nii selgelt eristatavad.  
Mis olekus võiks olla lima? Tahke? Vedel? Parem on ise järgi proovida.  
 Vaja läheb:  
● kauss  
● kartulitärklis  
● veidi vett 
 ● soovi korral toiduvärvi 
 ● lusikas  
Pane kaussi vähemalt 5 supilusikatäit tärklist, lisa vähehaaval vett ja sega kuni segu muutub kleepuvaks ja limasarnaseks. Ongi valmis.  
Katsu seda, sega seda kiirest, sega seda aeglaselt, mudi, proovi seda vormida. Kas see on vedelik või tahkis? 

NB! Tärklisesegu ei tohi kraanikaussi kallata, sest see võib torustiku ummistada!  
Kui rohkem tärklist kasutada ei soovi, viska see biojäätmetesse. 


LAURA KATSE
Kohtume videotunnis esmaspäeval, 

 27. aprillil kell 10.00.
NÄDALAPLAAN
13.-17. aprill
Sisenemiseks vajuta lingil, kirjuta oma nimi. Midagi alla laadida ei ole vaja (telefonis on äppi vaja). Kindlasti pead lubama kaamera ja mikrofoni kasutamise.
Saame selles toas kokku esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10.00 kokku, et koos õppida.
Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.
 • Kes videotunnis ei saa osaleda, siis sinu ettelugemist soovin kuulata Padleti tahvlilt, märgi kindlasti, et on V nädal ja nimi.
 • Harjuta nädala jooksul Matetalgutes kella ülesandeid.
Tasuta litsentsi aega pikendati 30 .06, mängida saab tööpäeviti 07- 14-00, kui oled enne 14 sisse loginud, saad mängida ka hiljem. Vaatame, kes tunneb kõige paremini kella.
 • Võta osa Miksike pranglimise võistlusest. Logi ennast Miksikesse sisse, vajuta pranglimine, edasi vali võistlusväljakud ja sealt RG 1. klassid

ESMASPÄEV
 • Hernekatse-hoolitse taime eest
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine, kui on raamat loetud, saada täidetud lugemisleht palun mulle.

Eesti keel
Videotund algab kell 10. Võta videotundi kaasa üks värvitud muna.
Kui sa tulla ei saa, pole hullu, kuid õppima pead ikka.
 • Loe  õ lk 52 või kuula Opiqust  “Vares ja rebane” I osa ja  vasta küsimustele.
 • Tutvu omadussõnadega õ lk 53. 
 Kirjelda missugune näeb välja rebane Reinhard? Milline on vares Vaakman? Kuidas näed välja sina ise?
 • Jätka tv lk 28, 29.
Kirjuta vihikusse sõna PÄIKE ülevalt alla
P
Ä
I
K
E
Kirjuta vastava tähega algav omadussõna näiteks P –pikk;


Greete värvitud munad

Minu värvitud muna on....Loodusõpetus
Tunniteema: PÄIKE
Mõista, mõista, mis see on! Sind vaatab, aga vaadata ei lase?
Miks on Päike vajalik?
Loe TR lk 76.
Miks ei tohi Päikesesse vaadata?
Jätka TR lk 77. Täidetud tööst saada palun pilt.


Matemaatika
Tunniteema: Täht arvu tähisena
Vaata TR lk 28 näiteid. Kuidas leiti puuduv arv?
Vastusest lahutati antud arv.
Lahenda ülesanded 1 ja 2.
Tekstülesanded
Loe tähelepanelikult. Küsimusele tõmba joonlauaga joon all. Arvuta. Kirjuta vastus. Missuguse tähega algab lause?


KOLMAPÄEV
 • Hernekatse-hoolitse taime eest
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine


Loodusõpetus
Videotund algab kell 10.
Tunniteema: PÄIKESESÜSTEEM
Kui sa ei saa osaleda videotunnis, siis ava TR lk 78 ning leia sealt vastus küsimustele.
Mis on planeet?
Mis moodustavad Päikesesüsteemi?
Mitmes planeet Päikese poolt vaadates on Maa?
Millise planeedi ümber on rõngas?
Vaata videod. Kirja iga planeedi kohta üks sõna/lause (näiteks Marss on punane planeet)
 • Soovi korral meisterda Päikesesüsteem. Ole loov, võid joonistada, teha pudelikorkidest, ajalehest jne

Päikesesüsteemi voldikraamatu näide
Saada palun valmis tööst pilt.


BRENITHI PÄIKESESÜSTEEM


KENNETHI PÄIKESESÜSTEEM


CASPARI VOLDIKRAAMAT


KATI  PÄIKESESÜSTEEMOLIVERI PÄIKESESÜSTEEM

BRENETHI PÄIKESESÜSTEEM

LAURA PÄIKESESÜSTEEMEesti keel
 • Vares ja rebane”
Loe õpikust lk 54 või kuula Opigust. Vasta küsimustele.
Omadussõnade võrdlusastmed
Vaata Opiqus “Vares ja rebane” III kuidas omadussõnu võrrelda. Laula videole kaasa.
Täida tv lk 30. Saada palun valmis tööst pilt.

Matemaatika
Tunniteema: Täht arvu tähisena
TR lk 30. Uuri pilti, vaata kuidas leiti puuduv arv.
12 – p = 10
p = 12 -10
P = 2
Lahenda ülesanded TR lk 30-31.
Saada palun lahendatud ülesannetest pilt


REEDE
Pooliolevate tööde lõpetamine ja esitamine.
Kontrolli ekoolist ja Opiqust, kas sul on kõik tööd esitatud.

Algab vaheaeg!

Kohtume videotunnis 27. aprillil kell 10 .00


NÄDALAPLAAN

30.03-03.04


Möödas on II koduõppenädal. Ülesannete lahendamine on läinud ladusamalt.  
Mind väga rõõmustasid need õpilasedkes olid kõik  I ja II nädala ülesanded ära lahendatud.  
 SUUR, SUUR AITÄH TEILE! 

Ka sellel nädalal on ettelugemine. Vali õ lk 36-40 üks lugemispala, õpi seda soravalt lugema.  Kasutame sama veebitahvlit, mis eelmiselgi nädalal MULLE MEELDIB LUGEDA.  Oma nime taha kirjuta, et on III nädal.  
Kui oled jõudnud juba ühe raamatu läbi lugeda, võta palun uus.  

ESMASPÄEV, 30.03 

 • Hernekatse-hoolitse taime eest 
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset 
 • Vabalt valitud raamatu lugemine 
 • Matetalgud 

EESTI KEEL  
“Kuidas elavad väikesed sipelgad?”  
 • Enne lugemist uuri, mida tähendavad sõnad: lestad, sipelghape. 
Nüüd lugema ja küsimustele vastama (kas Opiqus või õpikus lk 36). 
Korda tähestikku- kui on sulghäälik tee plaks, täishäälik hüppa üles. 
 • Selles tunnis tutvud uue eesti keele reegliga- sõna alguses on tavaliselt K, P, T. (õ lk 37) 
Kui lahendad ülesanded arvutis, siis enne esitamist kirjuta kommentaar. Kuidas sul töö läks, kas mõni ülesanne valmistas raskusi, oli väga vahva jne.  
Jäta meelde! Lause algab suure algustähega. 
Kes soovib lahendada töövihikust  lk 20, siis saada tehtud tööst mulle meilile pilt. 

MATEMAATIKA 

Sellel nädalal õpime liitma ja lahutama 100 piires. Soovitan lahendada ülesandeid Opiqus, sest seal on toredad õppevideod. Pärast lahendamist ära unusta lisamast kommentaari. 
 Kui otsustad lahendada ainult tööraamatust, siis saada tehtud tööst pilt minu meilile. 

Liitmine 100 piires Opiqus   (TR lk 22-23) 

LOODUSÕPETUS 
 • Tee ilmavaatlusest kokkuvõte, saada see mulle meilile. 
 • Kevad TR lk 82-83  


KOLMAPÄEV 
 • Hernekatse-hoolitse taime eest 
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset 
 • Vabalt valitud raamatu lugemine 
 • Matetalgud 

EESTI KEEL 

 • “Kodukakk, päevakoer ja teised”   õ lk 38-40, tv lk 21-22 
Kui lahendad ülesanded Opiqus, siis enne esitamist kirjuta kommentaar. Kuidas sul töö läks, kas mõni ülesanne valmistas raskusi, oli väga vahva jne. 
Kui lahendad töövihiku, siis saada ülesannetest pilt minu meilile.  
 • Tuleta meelde i ja j reegel (õ lk 29).  
Lahenda Miksikese onkont 
Kontrolli oma vastused enne saatmist. Loe nii nagu oled kirjutanud ja paranda vead (kas õige on  pood või poot)  
MATEMAATIKA 
Opiqus -100 piires lahutamine 
või TR lk 24-25 

LOODUSÕPETUS 
Kevad, linnud kevadel 
Lahenda ülesanded, kas Opiqus või TR lk 82-85. Tööraamatu lahendustest saada palun pilt. 


REEDE 
 • Hernekatse-hoolitse taime eest 
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset 
 • Vabalt valitud raamatu lugemine 
 • Matetalgud 

EESTI KEEL 
 • “Teadete tahvel” õ lk 42-43 
Tuleta meelde tähestik- sulghäälikuga hüppa üles.  
Selles tunnis uus reegel-s ja h kõrvale kirjutame tavaliselt k, p, t.  
Miks ei kirjuta s-i ja h kõrvale kahekordset sulghäälikut? 
Ülesanded palun lahendada Opiqus. 
Etteütlus kirjuta lausete vihikusse. Juhend on Opiqus  
Enne kirjutamist tuleta meelde. 
Millega algab lause? 
Millega lõpeb lause? 
Millise sulghääliku kirjutan sõna algusesse? 
Kuidas märgin pikki häälikuid? 
Kuidas kirjutan kaas- ja täishäälikuühendit? 
Mis on sõna lõpus, kui sõna vastab küsimusele mida teeb?, mida teevad?. 
Millise sulghääliku kirjutan s-i kõrvale.  
JÄTA MEELDE! Kui midagi kirjutad, siis loe see ka üle. 
 • Ettelugemine 

MATEMAATIKA 
Kordamine 
või TR lk 26-27 
Lahenda Miksikese onkont. Loe ülesannet häälega. 

Jõudu tööle! 
Soovin, et sellel nädalal jõuavad kõik õpilased oma tööd ära teha.  
Ülesannete lahendamisega on sul aega terve nädal.  
Head lahendamist! 
Küsimuste korral helista kindlast. 
Püüa ka õues käia. 
Õpeta Kristi III nädal möödus väga töiselt. Olite SUPER, SUPER tublid! 

Esmaspäev, 6. aprill 
 • Hernekatse-hoolitse taime eest 
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset 
 • Vabalt valitud raamatu lugemine 
EESTI KEEL 
Sellel nädalal on tutvume mammutitega. 
Soovi korral võib vaadata lühikest üheminutilist mammutiteemalist loengut 
Multifilmi mammutipoisist, kes otsis oma ema (saab panna eestikeelsed subtiirid) 

“Mammuti kool” õ lk 44 
Selles tunnis tutvud uue eesti keele reegliga - kui sõna vastab küsimusele kellega? või millega?, siis kirjutame sõna lõppu-ga. 
Lahenda ülesanded, kas Opiqus või tv lk 24 (valmis tööst saada palun pilt) 

LOODUSÕPETUS   
PÄEV JA ÖÖ 
Mine meie klassi blogis (kristiklass digiõppe lehele ja lahenda seal ÖÖ JA PÄEVA harjutused.  

MATEMAATIKA 
ÖÖPÄEV 
TR lk 34-35.  
Jutusta pildi järgi ööpäevast TR lk 34 
Seejärel ül 1 lk 34 nimeta suuliselt täis- ja pooltunnid kellaajad, lahenda ülejäänud ülesanded lk 34-35. 
Lisaülesanne  (vabatahtlik) 
https://www.10monkeys.com/ee/ - Saab kella ülesandeid lahendada, siis kui esilehel valida kella pilt. Jõukohased ülesanded peaks olemaanaloogkell 1-2 ja digitaalkell 1-2.  


KOLMAPÄEV, 8. aprill 
 • Hernekatse-hoolitse taime eest 
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset 
 • Vabalt valitud raamatu lugemine 

EESTI KEEL 
“Mammuti kool”II  õ lk 46 ja 48 
Selles tunnis õpime kuidas kirjutada sõna, mis vastab küsimusele kus? või kuhu? 
Lahenda ülesanded, kas Opiqus või tv lk 25. 

LOODUSÕPETUS 
PÄEV JA ÖÖ 
Tuleta meelde, mis on ööpäev. Loe TR lk 74 kolme esimest lauset. 
Jutusta TR lk 75 punkide põhjal Johanna päevast. 
Värvi Johanna ajatelje eeskujul enda oma.  Joonista või kirjuta enda päevast  
Valmis tööst saada pilt. 

MATEMAATIKA 
KELL - TUND JA MINUT  
Jänku Juss õpetab mõisteid: http://lastekas.tv3.ee/index.php?go=web&id=4073 
Vaata ära video ja tee TR lk 36  
Klassiblogis (kristiklass) lahenda PEREKOND ROHENÄPU MATEMAATIKA KELLA ÜLESANDEID. Mine seal ülesannete juurde ning edasi kliki kella pildi juures sõnale edasi. Harjuta uusi mõisteid. KOHUSTUSLIK! 
Järgmised ülesanded lahendad, kas  Opiqus teema KELL 
või TR lk 36-37 (valmis tööst saada pilt) 
Vabatahtlik:  lisaülesanded lk 73 h 21-22 ja lk 74 ning 75 ül 27-28. 
https://www.10monkeys.com/ee/ - Saab kella ülesandeid lahendada siis, kui esilehel valida kella pilt. Analoogkell 1-6 ja digitaalkell 1-6. 

 REEDE  23.-27. märts
II nädal


I koduõppenädal on möödas. Oled olnud väga tubli! 

HUVITAV OLI LUGEDA TEIE PLAKATEID, MEISTERDUSED OLID VÄGA VAHVAD, LOOVAD!
Loodan, et kõik laevad oma tehtud tööd. Põnev on vaadata, mida huvitavat on keegi teada saanud.

 LAHENDADA NÄDALA ÜLESANDED KINDLASTI PÜHAPÄEVAKS!  

Jätkame sama tublilt edasi!
23. märtsist on õppetöös muudatus, põhiainete tunnid (eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus) on esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel, loovained (muusika, kunst, tööõpetus ja kehaline kasvatus) teisipäeval ja neljapäeval.
Katsetame sellel nädalal ettelugemist.
Õpi soravalt lugema üht ”Presidendi auvahi ” osa (õ lk 28, 30 või 32). Harjuta teksti häälega lugedes. Meie klassi blogis DIGIÕPPE all on veebitahvel “MULLE MEELDIB LUGEDA”. Vajuta ristile, sulle avaneb aken, paremal pool on 3 täppi, vajuta sinna ja vajuta mikrofonile (voice). Pärast lugemist vajuta save. Aega selle ülesandega on sul pühapäeva õhtuni.


ESMASPÄEV
 • Hernekatse-hoolitse taime eest
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine

1tund eesti keelKordamine
Võta paber ja joonlaud. Jaga paber kaheks võrdseks osaks. Kasuta joonlauda ja tõmba kriips paberi keskele. Nüüd on sul kaks poolt. Paremale poole joont kirjuta üles vähemalt kümme asja, mida sinu kodus on rohkem kui üks. (Näiteks tugitoolid, taldrikud....).
Vaata, kas kõikide sõnade lõpus on sul -d.
Pea meeles, et kui asju on mitu, siis kirjutatakse sõna lõppu eesti keeles -d.
Vasakule poole kirjuta üles vähemalt kümme asja, mida sinu kodus on ainult üks (näiteks pesumasin)....
Nüüd võta punane pliiats ja märgi lehe PAREMAL POOL kõikides sõnades ära täishäälikuühendid. Kui sul on meelest läinud, mis on täishäälikuühend, siis vaata eesti keele õpikust leheküljelt 5.
Sinise pliiatsiga märgi lehe VASAKUL POOL kõikides sõnades ära kaashäälikuühend. (õ lk 13)
Foto oma tööst PALUN SAADA MULLE MEILILE.
 • *Värvipilt- TÄISHÄÄLIKUÜHEND (lisaülesanne) 1. tund eesti keel
Presidendi auvaht” I õ lk28-29
Opiqus on sul võimalik seda teksti kuulata, pärast loe, aga kindlasti ise häälega. Nüüd asu ülesandeid lahendama, kas Opiqus või töövihikus lk 16.
Kui lahendad ülesanded arvutis, siis enne esitamist kirjuta kommentaar. Kuidas sul töö läks, kas mõni ülesanne valmistas raskusi, oli väga vahva jne.
Töövihiku lahendusest saada mulle palun meilile pilt.
Selles tunnis tutvud uue eesti keele reegliga: i kirjutame kaashääliku ette ja j kirjutame täishääliku ette.

3. tund loodusõpetus
 • KATSE -käte pesemise vajalikkus. Vaata, mis on saiadega juhtunud. Pane kirja katsetulemus.
Foto palun meie klassi blogisse-DIGIÕPE- veebitahvel PESEN HOOLIKALT KÄSI.
 • Täida oma hammaste eest hoolitsemise töölehed. Ole täitmisel tähelepanelik!


 1. tund matemaatika
Kuidas saadakse arv 20?
Tuleta meelde
 • missugune arv on ühekohaline, missugune kahekohaline.
 • mitu kümnelist arvus 20 on.
Vaata Opiqust Arv 20
Täiskümned
TR lk 14-15. Käi matetalgutes ülesandeid lahendamas.KOLMAPÄEV
 • Hernekatse- taime eest hoolitsemine
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine

 1. eesti keel
Presidendi auvaht” II õ lk 30-31
Opiqus on sul võimalik seda teksti kuulata. Kindlasti loe häälega ka ise. HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS! Nüüd asu ülesandeid lahendama, kas Opiqus või töövihikus lk 17.
Kui lahendad ülesanded arvutis, siis enne esitamist kirjuta kommentaar. Kuidas sul töö läks, kas mõni ülesanne valmistas raskusi, oli väga vahva jne.
Töövihiku lahendusest saada mulle palun meilile pilt. 1. matemaatika
Mõtle kuidas arvutada täiskümnetega? Kui palju on 40+50? Proovi ise reegel sõnastada.
Vaata Opiqus Arvud 30, 40, 50, 60.
Täiskümnete liitmine ja lahutamine TR lk 17. 1. loodusõpetus
Teema- KODU
Vaata TR lk 68-68. Joonista oma unistuste tuba või toaplaan.REEDE
 • Hernekatse- taime eest hoolitsemine
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine 1. tund eesti keel
Presidendi auvaht” III õ lk 32-33.
Opiqus on sul võimalik seda teksti kuulata. Kindlasti loe häälega ka ise. HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS! Nüüd asu ülesandeid lahendama, kas Opiqus või töövihikus lk 18.
Kui lahendad ülesanded arvutis, siis enne esitamist kirjuta kommentaar. Kuidas sul töö läks, kas mõni ülesanne valmistas raskusi, oli väga vahva jne.
Töövihiku lahendusest saada mulle palun meilile pilt.


 1. tund eesti keel
Ettelugemine.
Miksikese onkondid.
Enne lahendamist tuleta meelde tähestik. Pane silmad kinni ja katseta.


 1. tund matem
Täiskümnete liitmine ja lahutamine
Lahenda Opiqus Arvud 70, 80 90.
TR lk 19 lahenda tekstülesanded. Ole lugemisel tähelepanelik
 • Mida said teada?
 • Mida on küsitud?
 • Tõmba küsimusele joonlauaga joon alla.
 • Arvuta
 • Sõnasta vastus.Ülesannete lahendamisega on sul aega terve nädal.
Head lahendamist!
Küsimuste korral helista kindlast.
Püüa ka õues käia.

Õpeta Kristi


NÄDALAPLAAN
16.-20. märts
I nädal

Kehalise kasvatuse õpetaja palus, et kirjutaksid "päevikusse" (vihik, kuhu kirjutad päeva kohta laused), milliseid liikumistegevusi sa sel päeval sooritad nt tegin hommikvõimlemist, käisin õues jalutama, matkamas, tantsisin jne. 

Minule sobib väga hästi, kui kirjutadki laused ainult oma liikumise kohta.  Jälgi, et lause algaks suure algustähega. Tuleta meelde kuidas lause lõpeb!

KEHALISES EI PEA PIDAMA ERALDI PÄEVIKUT!


ÄRA UNUSTA ÕPPIMISE KÕRVAL KA ENNAST LIIGUTADA.  
Leia siit endale igaks päevaks üks harjutus või tantsusamm.

Saadan nädalaplaani, siis saate ise õppimisi planeerida.
Eesti keeles kasutame https://www.opiq.ee/ keskkonda (tekst on ka õpikus). Kui antud tunni ülesanded on lahendatud, siis vajuta “esita töö” ja näen sinu tulemusi. Töövihiku ülesanded lahenda viimasena.
Esmaspäev, 16.03
 • Hernekatse
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine
Eesti keel
Lärmsepa tänava lapsed” õ lk 20, tv lk 12
Lahenda ülesanded https://www.opiq.ee/

Matemaatika
Lahutame 17-st ja 18-st TR lk 6-7. Harjuta matetalgutes https://www.10monkeys.com/ee/ 0-20 arvutamist.

Loodusõpetus
Tööleht “Loomamõistatused”
See on terve nädala projekt (lõiming loodusõpetus, kunst ja tööõpetus).
 • Lahenda töölehel mõistatused.
 • Vali töölehelt üks loom, keda hakkad uurima (välimus, elupaik, söök, paljunemine, vaenlased, mingi huvitav fakt).
 • Kujunda looma kohta plakat (raamat).
 • Meisterda kodustest vahenditest see loom (karbid, pudelid, paberirull jne)
 • Valmis töö (plakat, meisterdatud loom) lae üles meie klassi blogi DIGIÕPPE veebitahvlile.

Teisipäev, 17.03
 • Hernekatse
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine
Eesti keel
Lärmisepa tänava lapsed “ II õ lk 22, tv lk 13
Lahenda ülesanded https://www.opiq.ee/

Klassijuhatajatund
Käte pesemise olulisus
Kui oluline on pesta käsi? Teeme selleks katse. Vajalikud asjad: 2 sulguriga kotti või puhast purki, 2 viilu saia, marker. Võta kotist välja 1 viil saia ja puuduta seda kätega võimalikult palju. Pane viil kotti või purki, sule ning kirjuta peale markeriga pesemata käed. Mine pese käed korralikult seebiga puhtaks ja kuivata. Võta teine viil saia ning puuduta seda samuti kätega. Pane kiletkotti või purki, kirjuta peale puhtad käed. Jälgi nädala jooksul, mis juhtub saiaga. Märgi üles kuna nägid esimest hallitust jne

Tööõpetus
Loomaprojekti jätkamine

Kolmapäev, 18.03
 • Hernekatse
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine
Eesti keel
Tere hommikust!” õ lk 24, ( tv lk 14- see on lisaülesanne, ei ole kohutuslik)
Lahenda ülesanded https://www.opiq.ee/

Matemaatika
Kordamine
TR lk 8-9

Loodusõpetus
Looma projekti jätkamine
Neljapäev, 19.03
 • Hernekatse
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine
Eesti keel
Vanasõnad õ lk 26-27, tööleht “Vanasõnad”, (tv lk 15- see on lisaülesanne, ei ole kohutuslik). 
Lahenda ülesanded https://www.opiq.ee/

Matemaatika
Kordamine TR lk 10-11
Miksikese onkontid

Kunst
Loomaprojekti jätkamine
Reede, 20.03
 • Hernekatse
 • Ilmavaatlus
 • Vihikusse päeva kohta vähemalt 3 lauset
 • Vabalt valitud raamatu lugemine
Eesti keel
Miksikese onkontid; raamatu lugemine

Matemaatika
Arvud 1-100 TR lk 12-13.
Jõudu tööle!
Küsimuste korral võite julgelt helistada.
Oleme terved!
Õpetaja Kristi

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar